Vyberte stránku
Chřiby - zřícenina hradu Cimburk

Chřiby – zřícenina hradu Cimburk

Zřícenina hradu Cimburk u Koryčan

Cimburk – zřícenina gotického hradu tyčící se nad Koryčanskou vodní nádrží. Hrad vznikal v letech 1327 až 1333, opuštěn byl počátkem 18. století. V 30. letech minulého století byly provedeny první záchranné práce, které pokračovaly v roce 1940. 

V průběhu staletí proběhlo několik přestaveb a oprav. Koncem sedmnáctého století ztratil hrad Cimburk svůj hlavní význam a začal sloužit jako sídlo lovčího a k ubytování lesního personálu. Po opuštění počátkem osmnáctého století začal hrad chátrat.

Část zdiva zříceniny hradu Cimburk pochází pravděpodobně z  Hradiska svatého Klimenta které bylo vypleněno Husity.

Po roce 1994, díky péči skupiny příznivců hradu Cimburk – občanskému sdružení Polypeje, nastává nová etapa této lokality.