Zřícenina hradu Cimburk u Koryčan

Zřícenina hradu Cimburk u Koryčan

Historie hradu Cimburk

Cimburk – zřícenina gotického hradu tyčící se nad Koryčanskou vodní nádrží. Hrad vznikal v letech 1327 až 1333, opuštěn byl počátkem 18. století. V 30. letech minulého století byly provedeny první záchranné práce, které pokračovaly v roce 1940. 

V průběhu staletí proběhlo několik přestaveb a oprav. Koncem sedmnáctého století ztratil hrad Cimburk svůj hlavní význam a začal sloužit jako sídlo lovčího a k ubytování lesního personálu. Po opuštění počátkem osmnáctého století začal hrad chátrat.

Část zdiva zříceniny hradu Cimburk pochází pravděpodobně z  Hradiska svatého Klimenta které bylo vypleněno Husity.

Po roce 1994, díky péči skupiny příznivců hradu Cimburk – občanskému sdružení Polypeje, nastává nová etapa této lokality.

Historie hradu Cimburk

Cimburk – zřícenina gotického hradu tyčící se nad Koryčanskou vodní nádrží. Hrad vznikal v letech 1327 až 1333, opuštěn byl počátkem 18. století. V 30. letech minulého století byly provedeny první záchranné práce, které pokračovaly v roce 1940. 

V průběhu staletí proběhlo několik přestaveb a oprav. Koncem sedmnáctého století ztratil hrad Cimburk svůj hlavní význam a začal sloužit jako sídlo lovčího a k ubytování lesního personálu. Po opuštění počátkem osmnáctého století začal hrad chátrat.

Část zdiva zříceniny hradu Cimburk pochází pravděpodobně z  Hradiska svatého Klimenta které bylo vypleněno Husity.

Po roce 1994, díky péči skupiny příznivců hradu Cimburk – občanskému sdružení Polypeje, nastává nová etapa této lokality.

Okolí hradu Cimburk

Les Park

Ideální cíl pro rodiny s dětmi pouze 5,5 km pěšky od zříceniny hradu Cimburk. Pěšky jde celou cestu projít poklidným lesem. Lze také zaparkovat na parkovišti přímo u Les Parku. Vaše děti se dokáží zabavit celé odpoledne a Vy můžete v klidu lesa odpočívat. Lze také zaparkovat na parkovišti u Les Parku. Rodinný areál nabízí spoustu různých aktivit od minigolfu, dětského hřiště až po naučné stezky a další.

Hradisko svatého Klimenta

Pokud se budete chtít dozvědět více o historii okolí, určitě stojí za to, navštívit Hradisko svatého Klimenta. Místo bylo významným centrem a to především v době Velké Moravy. Ale od konce 9. století jeho význam pomalu upadal. Na začátku 15. století byl vypleněn husity, kteří na místě zanechali pouze základy kostela. Je to místo, kde pravděpodobně dokončili věrozvěstové Konstantin a Metoděj překlad Bible do staroslověnštiny.